Davranış kuralları


Helpchat şiddete maruz kalmış kadınlar ve genç kızlar için buluşma forumudur. www.haltdergewalt.at kadınlar tarafından kadınlar için kurulmuş bir platformdur. Erkekler kabul edilmemektedir.

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser danışmanları ile birlikte kullanan kişilerin bu forumda güvende ve emniyetde olmaları ve daha fazla saldırıya uġramamaları veya daha travmatik tecrübeler yaşamamaları için sorumluluk taşımaktadır. Kadınların ve genc kızların şiddetsiz bir ortama haklarını korumaktadır.

Bunlara dayanarak tüm katılımcılardan hem kendi aralarında hemde moderatör/danışmanlara karşı saygılı ve sorumlu bir iletişim kurmaları beklenmektedir. Şiddet veya taciz, kötülemek, aşaġılamak, sexist, ırkcı veya yabancı düşmanlıġı içeren sözlü şiddet kabul edilmeyip, hic bir şekilde tolerans gösterilmiyecektir.

Tacizci kelimeler de zarar verici olduğundan Chat de yerleri yoktur. Bundan dolayı erkekleri ve kurallara uymayan katılımcıları her an dışlama hakkımızı kullanabiliriz. Danışmanlar tüm odalara girebilerek, yazilanlari okuma imkănina sahipler.